Samenstelling van de Raad van Toezicht van Stg. BOOM

De Raad van Toezicht van Stichting BOOM bestaat uit vijf leden.  

Op de onderliggende pagina's kunt u nader kennismaken met elk lid afzonderlijk:

 

♦   Gert-jan Leenknegt

♦   Isabelle Diepstraten

   vacature, o.b.v. voordracht GMR

   Frans Vermeer

   Sander de Landmeter (voorzitter)

 

Door op een de naam van een lid te klikken, vindt u nadere informatie over hem/haar.

 bestuur