Welkom op de site van Stichting BOOM

NIEUWS:

Stichting BOOM is per 1-1-2024 gefuseerd met Stg. Samenwijs en Edu-Ley.

De naam van de nieuwe stichting is: Stichting Etuda Onderwijs en Opvang.

Klik voor meer informatie op naam, logo en nieuwe bestuurder

Bestuurder: Sandra Beuving

Adres: Schoolstraat 38, 5081 VH Hilvarenbeek

Telefoonnummer: 013-5057500  (algemeen nummer)

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie voert eens in de vier jaar bij elke stichting een bestuursbezoek uit. In het najaar van 2017 is Stichting BOOM bezocht en heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitscultuur en de financiele situatie. Dat deden ze door in gesprek te gaan met het bestuur, de raad van toezicht, de GMR en door drie scholen een hele dag te bezoeken. Begin januari 2018 is het definitieve inspectierapport vastgesteld waarin hun bevindingen beschreven staan. Dat rapport is te lezen via deze link en zal tevens via de website van de Onderwijsinspectie beschikbaar worden gesteld.  

 

Toestemming ouders

Op deze website hebben we een aantal foto's opgenomen, die op de scholen zijn gemaakt om een beeld schetsen van de activiteiten op onze scholen. Aan de ouders is toestemming gevraagd om deze foto's te mogen publiceren. Mocht u -onverhoopt- een foto aantreffen van uw kind, waarvoor geen toestemming is gevraagd, wilt u ons dit dan mededelen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.