Organisatie van Stichting BOOM

We hebben een duidelijke en overzichtelijke organisatiestructuur. Deze zorgt ervoor dat onze organisatie zijn doelen kan bereiken.  Op deze pagina’s schetsen we hiervan een beeld; aan de orde komen o.a. de raad van toezicht, de bestuurder, de directies, de taakverdeling en bevoegdheden.

Het onderstaande communicatieschema geeft een globaal beeld van onze organisatie.

Communicatieschema

 

 Links binnen organisatie: