Het bestuur

Sinds januari 2018 kennen we binnen Stichting BOOM het Raad van toezicht-model. Op deze manier wordt bestuur en toezicht formeel van elkaar gescheiden. Vaak wordt er in deze terminologie gesproken van een voorzitter van het college van bestuur. Aangezien het bij Stichting BOOM gaat om een eenhoofdig bestuur, is de terminologie van college en voorzitter in dit geval wat overdreven. Daarom wordt er gesproken over de bestuurder en het bestuur.

Taken van de bestuurder:

De bestuurder, H. van den Boom, is belast met de dagelijkse aansturing van de organisatie. De bestuurder heeft een groot scala aan activiteiten, zoals

  • Gesprekspartner zijn voor de directies van de scholen
  • Ontwikkeling, monitoring en uitvoering van het strategisch beleid
  • Het vaststellen van de begrotingen, het bewaken van de inkomsten en uitgaven
  • Het bijwonen van de directievergaderingen (Directie Advies Raad)
  • Het zorgen voor de afstemming tussen de scholen
  • Het mede-realiseren van de (nieuw)bouwprojecten
  • Het zorgen voor en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs in het belang van het kind
  • Het verrichten van ondersteunende diensten voor de diverse geledingen binnen de stichting, zoals adviseur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

♦  Huub van den Boom

Mijn naam is Huub van den Boom en per 1 juli 2021 bestuurder bij Stichting Boom.

Voor de alerte lezer; een, puur toevallige, match met de naam.

Ik ben sinds 1992 werkzaam in het onderwijs met inmiddels heel wat ‘onderwijs-jaarringen’ aan ervaring. Ik ben destijds gestart als leerkracht in het basisonderwijs, heb later de overstap gemaakt naar lesgeven in  het voortgezet speciaal onderwijs en nog later begeleiding geboden aan jongeren binnen het MBO en hun eerste baan. Gedurende deze jaren ben ik me steeds meer bezig gaan houden met bovenschoolse taken en management. Zo ben ik werkzaam geweest als directeur en uiteindelijk als bestuurder van verschillende basisscholen.

Stichting BOOM geworteld in Oisterwijk en Moergestel, laat inspireren door een hedendaagse onderwijsvisie waarbij kwaliteit van het onderwijs voorop staat.

 

 

Secretariële ondersteuning

José Wijnheijmer


Ik ben José Wijnheijmer en ben sinds augustus 2004 werkzaam als management assistente  voor het bestuur van Stichting BOOM. Een functie die mij uitstekend bevalt. Een afwisselende baan waarbij het contact met collega’s (bestuurder, directies van scholen, Raad van Toezicht en teamleden) en het zelfstandig werken een prima combinatie is.

Ik ben gehuwd met Ivo en we hebben twee zonen, Ruben en Vincent. Zij hebben beiden hun basisonderwijs gevolgd op basisschool de Bunders. In hun basisschooltijd ben ik altijd nauw betrokken geweest bij de school door lid te zijn van de oudercommissie. 
Mijn vrije tijd  vul ik graag in met het maken van reizen, sporten en muziek maken bij de percussieband Hardslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huub Van Den Boom

Huub van den Boom

Bestuurder

 

3 Foto José

José Wijnheijmer

Management Assistente