Het bestuur

Sinds januari 2018 kennen we binnen Stichting BOOM het Raad van toezicht-model. Op deze manier wordt bestuur en toezicht formeel van elkaar gescheiden. Vaak wordt er in deze terminologie gesproken van een voorzitter van het college van bestuur. Aangezien het bij Stichting BOOM gaat om een eenhoofdig bestuur, is de terminologie van college en voorzitter in dit geval wat overdreven. Daarom wordt er gesproken over de bestuurder en het bestuur.

Taken van de bestuurder:

De bestuurder, dhr. J. Zeeuwen, is belast met de dagelijkse aansturing van de organisatie. De bestuurder heeft een groot scala aan activiteiten, zoals

  • Gesprekspartner zijn voor de directies van de scholen
  • Ontwikkeling, monitoring en uitvoering van het strategisch beleid
  • Het vaststellen van de begrotingen, het bewaken van de inkomsten en uitgaven
  • Het bijwonen van de directievergaderingen (Directie Advies Raad)
  • Het zorgen voor de afstemming tussen de scholen
  • Het mede-realiseren van de (nieuw)bouwprojecten
  • Het zorgen voor en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs in het belang van het kind
  • Het verrichten van ondersteunende diensten voor de diverse geledingen binnen de stichting, zoals adviseur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

♦  Jeroen Zeeuwen

Sinds 1 februari 2015 ben ik voor Stichting BOOM de uitvoerend bestuurder. Ik heb deze functie destijds overgenomen van Ton Bressers. Sinds januari 2018 ben ik de bestuurder van Stichting BOOM en is het toezicht ondergebracht bij de Raad van Toezicht.

Mijn naam is Jeroen Zeeuwen.  Als kind groeide ik op in Oisterwijk. Zo ging ik naar kleuterschool De Zwaluw en begon ik mijn schoolcarrière op Lagere school St. Aloysius. Later, bij de samenvoeging van de lagere school en de kleuterschool ontstond basisschool De Zwaluw. Nog later is deze school gefuseerd met De Merlijn en zo ontstond basisschool De Tovervogel.

Met een paar mooie voorbeelden in het onderwijs dat ik als kind volgde, wilde ik zelf ook het onderwijs in. Na tien jaar als vernieuwende leerkracht alle groepen doorlopen te hebben, wilde ik me breder inzetten en me niet beperken tot leerkracht van mijn eigen groep. Zo begon ik me te richten op (boven)schoolse aspecten van het onderwijs en maakte ik de stap naar een directiefunctie. Vanuit die ervaring, het participeren in diverse bovenschoolse werkgroepen en netwerken en na het succesvol afronden van mijn MBA-opleiding, groeide bij mij de behoefte aan een nieuwe context met bovenschoolse verantwoordelijkheden. Zo kwam de functie van bestuurder van Stichting BOOM op mijn pad en ben ik erg blij dat ik deze stap genomen heb.

Jeroen Zeeuwen

 

Secretariële ondersteuning

José Wijnheijmer


Ik ben José Wijnheijmer en ben sinds augustus 2004 werkzaam als management assistente  voor het bestuur van Stichting BOOM. Een functie die mij uitstekend bevalt. Een afwisselende baan waarbij het contact met collega’s (bestuur, directie, Raad van Toezicht en teamleden) en het zelfstandig werken een prima combinatie is.

Ik ben gehuwd met Ivo en we hebben twee zonen, Ruben en Vincent. Zij hebben beiden hun basisonderwijs gevolgd op basisschool de Bunders. In hun basisschooltijd ben ik altijd nauw betrokken geweest bij de school door lid te zijn van de oudercommissie. 
Mijn vrije tijd  vul ik graag in met het maken van reizen, sporten en muziek maken bij de percussieband Hardslag. 

 

 

 

 

 

 

 

9D6A2624 Jeroen Zeeuwen

Jeroen Zeeuwen

Bestuurder

 

3 Foto José

José Wijnheijmer

Management Assistente