Partners

Binnen Stichting BOOM werken we samen met diverse partners. Partners zorgen ervoor dat we scherp gefocust blijven op de ontwikkeling van kinderen. Door goed samenwerken ontstaat verbinding, op basis van visie en uitgangspunten. Binnen deze wijze van samenwerken kunnen we elkaars kijk op ontwikkeling toetsen en afstemmen, waardoor kinderen het gevoel krijgen, dat meerdere mensen zorg dragen voor de vorming en opvoeding.

 

 

  • Ouders

 

De belangrijkste partners zijn natuurlijk de oudershet zijn hun kinderen, die wij elke dag een aantal uren onder onze hoede krijgen. Met hen moeten wij onze kijk op ontwikkeling afstemmen en stroomlijnen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor dat kind, voor zijn levensgeluk, zijn kennis en vaardigheden.

 

  • Brede School

 

Het idee van leren van en met elkaar ligt ten grondslag aan de Brede Schoolvisie. Het zorgt er voor dat de school zich meer naar buiten richt en verbinding maakt met de omgeving. Daarmee worden leerkrachten toevallig of doelbewust op nieuwe ideeën gebracht. Deze nieuwe ideeën kunnen een voedingsbodem zijn voor verdere groei naar en met elkaar, waarvan uiteindelijk de kinderen de vruchten plukken. De coördinator van de brede school stimuleert en coördineert de verbinding.

De basisscholen binnen stichting BOOM horen bij een van de  vier Brede Scholen of bij een wijknetwerk. Binnen alle scholen werken we samen met Stichting Humanitas en Stg. Peuterspeelzaal Oisterwijk.

Brede School de Waterhoef (Basisschool de Tovervogel, Peuterspeelzaal Schelleboom, kinderdagverblijf het Tovernest, Sportbedrijf Oisterwijk, BSO de Flapuit).

Brede School de Coppele (Peuterspeelzaal de Coppele, SBAO Mozaik, basisschool de Coppele, Ontmoetingscentrum de Coppele, Sportbedrijf de Coppele Oisterwijk)

Brede School de Bunders (peuterspeelzaal ‘t Trepke,  basisschool de Bunders, trefcentrum Bunders, BSO, Sportbedrijf Oisterwijk, KDV de Leye en BSO den Donk)

Brede School Moergestel (basisschool de Vonder, Peuterspeelzaal Janneke, Kinderopvang Humanitas, kinderdagverblijf, Sportbedrijf Oisterwijk)

Wijknetwerk de Pannenschuur (De Groene Parel, Peuterspeelzaal Olleke Bolleke, BSO ‘t Kompas, Wijkcentrum de Pannenschuur)

 

Daarnaast werken we samen met een groot aantal partners, die voor de scholen ondersteunende en aanvullende taken uitvoeren. We koesteren deze samenwerking, waarin ieder vanuit de eigen expertise zijn bijdrage levert.
Aan de rechterzijde staat er een paar genoemd. Voor specifieke informatie verwijzen we naar de websites van de betreffende organisaties.

 

  • POINT

POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent en 013 staat voor de regio Tilburg. POINT013 is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot begaafde/hoogbegaafde leerlingen. Hier willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vorm geven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?

Doelstellingen POINT:

  1. Een duurzame professionele leergemeenschap vormgeven waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs;
  2. Kennisontwikkeling voor scholen en pabo ontsluiten aangaande signalering van jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, en passende begeleiding van hoogbegaafde leerlingen;
  3. Leerkrachten (in opleiding) kennis en methodieken aanreiken, uitproberen en samen verder ontwikkelen om (hoog)begaafde leerlingen te signaleren en passend te begeleiden.

 Klik hier om de website te bezoeken.

 

Bredeschool