Bernard Smits

 

Mijn naam is Bernard Smits. Ik woon in Moergestel met mijn echtgenote Rian. Ik heb 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Op 12 oktober 2019 heb ik op de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden mijn 45 jarige loopbaan in het onderwijs afgesloten, waarvan 21 jaar in de functie van eindverantwoordelijk bestuurder van stichtingen voor primair onderwijs. Vanaf 2010 heb ik deze rol vervuld als interim bestuurder voor stichtingen die me inhuurden voor het realiseren van een reorganisatie, het doorlichten van de organisatie, of het waarnemen van een bestuurder.

 

Mijn opgedane bestuurlijke kennis en ervaring als eindverantwoordelijke bestuursvoorzitter van grote onderwijsstichtingen gedurende de laatste twee decennia zijn m.i. een garantie voor het kunnen leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de toezichthoudende rol van de raad van toezicht van Stichting Boom. In al die jaren als bestuurlijke eindverantwoordelijke word je uiteindelijk een generalist die thuis is op alle bestuurlijke beleidsdomeinen. 

 

Een speerpunt voor mij als voorzitter van de raad van toezicht is de positie van ouders bij het onderwijs van hun kinderen en hun betrokkenheid bij het bestuurlijke beleid. Dit is mede ingegeven door het feit dat ik als lid ben voorgedragen door de ouders van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Boom. Ik zet me daarom extra in om het gesprek met de ouders nadrukkelijk te organiseren.

 

Stgboom Rvt Bernard Smits Voorz