Leren van en met elkaar

Het belangrijkste vermogen van een leerkracht is om kinderen pedagogisch en didactisch zo te begeleiden, dat de kinderen met plezier zich nieuwe kennis en vaardigheden verwerven. Doordat iedere leerkracht zich in de loop der jaren verder ontwikkelt, worden de verschillen echte specialisaties.
Bij toeval of gepland zien leerkrachten deze (verworven) kwaliteiten van elkaar. Vanuit de gedachte  ‘wat ik kan, kun jij leren’, vindt er tussen leerkracht overdracht plaats. Door deze overdracht ontstaan binnen scholen nieuwe kansen.

 

♦  Leerkrachten leren
Leerkrachten en directeuren nemen veel initiatieven om nieuwe vaardigheden ‘beschikbaar’ te maken voor de andere collega’s en soms zelfs voor de teams van de andere scholen. De zeven studiedagen per jaar zijn daarvoor onder andere een goed middel.
Nieuw verworven vaardigheden en vermogens brengen vervolgens nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op gang. Door te leren van en met elkaar blijven scholen voortdurend in ontwikkeling, waardoor ook maatschappelijke veranderingen hun plaats krijgen binnen de school.
Door te leren van en met elkaar profiteren teams en individuele medewerkers van elkaar en inspireren elkaar; hierdoor stijgt de kwaliteit en de leeropbrengst.
Binnen stichting BOOM stimuleren weer deze vorm van leren, waardoor b.v. ontwikkelingen als ‘continu verbeteren’, coöperatief leren en ‘handelingsgericht werken’ binnen de scholen op gang is gekomen en geïmplementeerd zijn.