Visie Stichting BOOM

Voor deze komende vier jaren (2014-2018) heeft het Bestuur van de Stichting de algemene uitgangspunten voor het beleid als volgt geformuleerd:

Stg. BOOM schept optimale condities voor het onderwijs door:

  • Goed werkgeverschap: zorg voor welzijn en ontwikkeling medewerkers
  • Kwaliteitsverbetering primair proces, management en zorg
  • Proffesionel leergemeenschap op alle niveaus, meer functiedifferentiatie
  • Bewaking gezonde en financiële situatie
  • Het leren in de 21e eeuw

Stg. BOOM verzorgt onderwijs van hoge kwaliteit door:

  • Hoge resultaten in brede zin van het woord en grote tevredenheid
  • Doorgaande lijn van 0 tot 18 jaar met een inhoudelijke samenwerking met partners
  • Inbedding maatschappelijke context brede school en daarbuiten
  • Vormgeving passend onderwijs
  • Ouders als educatieve partners, met profilering school en stichting

 Image 3 349X233

Image 9 347X231