Jaarverslagen

In de jaarverslagen van Stichting BOOM vind u samenvattende cijfers en kengetallen van de scholen van Stichting BOOM. Voor specifieke informatie per school verwijzen we u naar de betreffende schoolwebsites.

 

Onderwijsinspectie

Eens in de vier jaar voert de onderwijsinspectie een bestuursbezoek uit waarin de Stichting op verschillende manieren wordt onderzocht. Zij stellen op basis van dit bezoek een rapport op dat ook op de website van de inspectie gepubliceerd wordt. Dit rapport is hiernaast te downloaden.

 

Kengetallen 1


 

Kengetallen 2

Downloads: