De kernwaarden 

 

Die energiestromen worden door de bast van BOOM beschermd om die energie vervolgens tot in de nerven van de organisatie te brengen. Die bast wordt gevormd door vier kernwaarden. Deze zijn tot in de haarvaten van BOOM te herkennen. Omdat we belang hechten aan de eigen identiteit van de scholen die deel uitmaken van onze Stichting, kan elke school hier onderscheidende waarden aan toevoegen.  

  • Groei
  • Welbevinden
  • Authenticiteit
  • Samenwerken

(Ezelsbruggetje: GeWAS)

 

  • Groei

Groeien is een continu en natuurlijk proces. Ieder individu doorloopt zijn of haar eigen ontwikkeling en zal nooit voor of achter lopen ten opzichte van die eigen ontwikkeling. Wel kunnen omstandigheden groei bevorderen en/of belemmeren. Gezamenlijk nemen we de verantwoordelijkheid om op een constructieve manier elkaars groei te bevorderen om ons als mens met de daarbij horende talenten te ontdekken, te ontplooien en te ontwikkelen. 

Dat vraagt om vanuit een intrinsieke motivatie te kunnen leren leren. Wat gepaard gaat met het ontwikkelen van doorzettingsvermogen en volharding ook en juist als beweging en groei onder druk komen te staan.

Zo willen we groeien op een manier zodat we een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en vreedzame leefomgeving, nu en in de toekomst. In die context blijft Stichting BOOM zich ontwikkelen als onderwijsorganisatie waarbinnen de groei van kinderen en professionals centraal staat.

 

  • Welbevinden

Welbevinden staat voor de manier waarin mensen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen. een goed welbevinden zorgt zichtbaar voor zelfvertrouwen, energie, betrokkenheid en productiviteit. Het helpt bij het aangaan van uitdagingen en, het verkennen van het onbekende en het ontwikkelen van eigenwaarde. 

Om het welbevinden te bevorderen, gaan we uit van vertrouwen en gaan we met respect met elkaar om. We hebben plezier in wat we doen en we houden rekening met elkaar. We zorgen er samen voor dat iedereen zich veilig voelt en dat iedereen bijdraagt aan een positieve sfeer en cultuur. 

We realiseren ons ook dat het vergroten van welbevinden soms gepaard kan gaan met een (leer)proces waarin bijvoorbeeld een persoonlijke worsteling tijdelijk dat welbevinden kan doen afnemen. Er voor elkaar zijn, het bespreekbaar maken en houden van deze gevoelens, helpen bij de bewustwording dat dit ook hoort bij het bereiken van een sterker welbevinden. 

 

  • Authenticiteit

Authenticiteit gaat over echtheid. Elk mens is zichzelf en wil ook in de gelegenheid zijn om dat te kunnen zijn. Velen zullen herkennen dat het soms zoeken is naar wie je nu werkelijk bent en waar je voor staat. 

Daar kun je niet alleen achter komen. Dat vraagt om interactie met anderen. Als BOOM dragen we met elkaar, jong en oud, bij aan het "Worden wie je bent". In de sociale context waarin onze maatschappij zich ontwikkelt, kunnen we onze persoonlijke identiteit en de ontwikkeling ervan niet los zien van anderen en de gezamenlijke uitdagingen waar we voor staan in het belang van ieders welbevinden. 

In het verlengde van authenticiteit ligt autonomie en dat staat voor zelfstandigheid en zelfsturend vermogen. De psychologische basisbehoefte draagt in onze ogen bij aan eigenaarschap en het dragen en nemen van verantwoordelijkheid, ook als deze verantwoordelijkheid deel uit maakt van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 

  • Samenwerken

Samenwerken zit van nature in ons zijn en komt voort uit synergie en uit zowel gezamenlijke als individuele betekenisvolle ambities. Het samengaan van meerdere intrinsiek gemotiveerden, op basis van het complementair willen zijn als onderdeel van een groep, kan leiden tot bijzondere prestaties en bijzondere groei. Dit kan individuele en persoonlijke groei overtreffen. 

Samenwerken als vaardigheid, is essentieel voor jong en oud om (grote) vraagstukken op een integrale manier op te kunnen lossen. Samenwerken zal toenemen op het moment dat de bewustwording van wederzijdse afhankelijkhied groter en inzichtelijker wordt, gekoppeld aan het inzichtelijk maken van ieders talenten. 

Het bevorderen van samenwerken binnen een (onderdeel van de) organisatie vraagt om verbindend leiderschap. Om de gestelde hogere ambities als netwerkorganisatie te realiseren, dienen telenten complementair te worden ingezet.

 

 

 

 

 

 

 

BOOM Koers

 

Koers Graphic als pdf