Wat doet Stichting BOOM voor jou?

Bijzonder in onderwijs

In het logo van Stg. BOOM is de missie van de stichting in drie woorden weergegeven:

 

BIJZONDER IN ONDERWIJS.
♦ de leerkracht doet er toe: Jij, als leerkracht van een van onze scholen, bent in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs en begeleiding van de kinderen. Dat maakt je bijzonder en heel speciaal.

♦ Jij maakt de school bijzonder door je aanwezigheid, door je inbreng, door je omgang met de kinderen, door je omgang met de ouders en je collega's; je maakt je klaslokaal bijzonder, zodat het een aangename plek is om te zijn en te leren.

♦ Jij maakt je onderwijs bijzonder, omdat jij gelooft in jezelf en vertrouwen hebt in de kinderen en hun ouders.

♦ Jij werkt op een bijzondere school, omdat het een katholieke school, waar respect, verantwoordelijkheid voor elkaar en rechtvaardigheid de uitgangspunten zijn.

Samen bepalen we het gezicht van Stichting BOOM

♦ Op school, waar ouders, kinderen, collega's en directie bij elkaar komen om te zorgen voor bijzonder onderwijs aan bijzondere mensen. Je bent deel van een mooie en kleinschalige onderwijsorganisatie, waarin jouw inbreng van enorm belang is. Samen maken we stichting BOOM. Jouw professionaliteit is bepalend voor de ontwikkelkansen van een kind, maar ook voor jezelf en je collega's.

♦ Door je elke dag opnieuw af te vragen 'Wat Werkt Op School' zorg je voor maximale mogelijkheden voor jezelf en de collega's.

 

Klik op een logo en lees meer over de school