Missie

Bijzonder in Onderwijs: Stichting Bijzonder Onderwijs Oisterwijk/Moergestel (BOOM) staat vanuit een katholieke grondslag, voor kwalitatief goed onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in de gemeente Oisterwijk.

Kenmerkend zijn:

  • Katholieke grondslag: het onderwijs op de scholen is gebaseerd op christelijke normen, waarden en fundamenten. De scholen staan open voor kinderen met andere levensbeschouwelijke overtuigingen.
  • Kwaliteit: Het bestuur van de Stichting streeft naar optimale condities die het voor het management en de leraren in dienst van de Stichting mogelijk maken onderwijs te geven van hoge kwaliteit.
  • Kinderen van 4 tot en met 12 jaar (WPO): de scholen staan open voor alle kinderen in de betreffende leeftijdscategorie, wat zich uit in het onderwijsaanbod en de zorgbreedte van de scholen.

 

 

IMGL5817 Kopie