Strategische keuzes van Stg. BOOM 2014-2019

De scholen schrijven elke vier jaar een nieuw schoolplan; hiervan worden de jaarplannen afgeleid. De keuzes die in het schoolplan gemaakt worden, zijn mede bepaald door de strategische keuzes van het bestuur. Een jaar, voorafgaand aan de samenstelling van een nieuw schoolplan, gaat het bestuur in gesprek met de scholen, de DAR en de (G)MR om een nieuw beleidsplan te schrijven. De 'strategische keuzes' vormen het hart van dit beleidsplan.

 

Onderwijs en opvoeding

 • De scholen en hun leerkrachten werken doelgericht.
 • Ambities van resultaten en tevredenheid van ouders, kinderen en medewerkers liggen vast.
 • Opbrengstgericht onderwijs gaat over de brede ontwikkeling van kinderen.
 • Kinderen krijgen meer de regie over hun eigen leerproces.


Passend onderwijs

 • De scholen komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen.
 • Men gaat uit van talenten van kinderen en heeft hoge verwachtingen.
 • Het ondersteuningsprofiel van de school ontwikkelt zich verder.


Professionele leergemeenschappen

 • Het leren van en met elkaar wordt vormgegeven.
 • Er wordt sterk ingezet op de ontwikkeling van de leerkracht.
 • Scholing en ontwikkeling hoort bij de alle daagse praktijk.
 • De gesprekkencyclus is een belangrijk middel hiertoe.


ICT & mediawijsheid

 • Sociale media wordt ingezet voor communicatie onderling en met ouders /externen.
 • Publieke verantwoording wordt vormgegeven op stichtings- en schoolniveau.
 • Er wordt ingezet op versterking van ouderbetrokkenheid.


Financiën

 • De middelen worden effectief en efficiënt ingezet waarbij baten en lasten in balans zijn.
 • Er is zicht op risico’s en op mogelijke oplossingen hiervan.


Externe verbindingen

 • De verbinding met kinderdagverblijven en peuterspeelzaal is toegenomen.
 • Duurzaamheid en bewegen zijn belangrijke items binnen de brede scholen.
 • De stichting bezint zich op de schaalgrootte, staat open voor vormen van strategische allianties.

 

 

 IMGL5841