Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De laatste 6 vergaderingen. 

GMR 16 januari 2018    
GMR 20 februari 2018    
GMR 19 april 2018    
GMR 24 september 2018    
  • notulen
GMR 18 februari 2019    
  • notulen
GMR 17 april 2019    
  • notulen*

 * volgen zodra deze zijn vastgesteld 

 

 

 

Mr 2