Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De laatste 6 vergaderingen. 

GMR 2018    
GMR 2018    
GMR 2018    
 GMR 25 september 2018    
GMR 18 februari 2019    
  • notulen*

 * volgen zodra deze zijn vastgesteld 

 

 

 

Mr 2