Speciale basisschool Mozaik

SBO Mozaik biedt haar leerlingen een veilige omgeving. Een omgeving waarin zij uitgedaagd worden zich te ontwikkelen op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. Zo leren de kinderen de gebruikelijke vakken als rekenen, lezen, spelling, etc., maar we besteden ook veel aandacht besteed aan de manier waarop je met elkaar omgaat. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden van een kind en verliezen we zijn of haar beperkingen niet uit het oog.


Ontwikkelingsperspectief
Voor ieder kind stellen we op SBO Mozaik een Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Daarin staat vermeld wat het te verwachten niveau zal zijn bij het verlaten van de school. De capaciteiten van de leerling zijn hierbij leidend. Dit OPP zorgt ervoor dat de verwachtingen en doelen voor elk kind per vak verschillend kunnen zijn. Iedereen werkt op zijn eigen niveau, maar binnen een groep samen met kinderen met ongeveer hetzelfde niveau.


Expertise
De leerkrachten en intern begeleider van SBO Mozaik hebben expertise op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij worden ondersteund door interne als externe specialisten, zoals een logopediste en orthopedagoog.
In vergelijking met de meeste reguliere basisscholen zijn de klassen op SBO Mozaik klein. Een klas bestaat uit maximaal 16 leerlingen. De indeling van de groepen gebeurt op basis van leeftijd en cognitief niveau. De groepen dragen de namen van kleuren; dit doen we om verwarring tussen het niveau van de kinderen én de naam van de groep te voorkomen.
Onze school neemt leerlingen op die verder gaande zorg en begeleiding nodig hebben. We werken samen met andere scholen.

Brede School
SBO Mozaik maakt onderdeel uit van brede school de Coppele, waarin ook basisschool de Coppele is gevestigd. Daarnaast is in het gebouw gevestigd: Peuterspeelzaal de Coppele, ontmoetingscentrum de Coppele en een sportzaal.

 
Meer info?
bel direct:
(013) 523 06 90

 

Logo Mozaik Nieuw

SBAO Mozaik
Willem de Zwijgerlaan 63
5061 TB  Oisterwijk
T: 013-5230690
E: info.mozaik@stgboom.nl
W: www.sbomozaik.nl