Basisschool de Coppele
Basisschool de Coppele bestaat sinds 1981 en heeft een enthousiast en betrokken team van 15 mensen die zich inzetten voor ongeveer 190 leerlingen. Dit team daagt uw kind uit om te groeien op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. De leerkrachten spelen met respect, aandacht, duidelijkheid en structuur in op het niveau van uw kind en zijn/haar manier en behoefte van leren en ontwikkelen. 


Blik op de toekomst
Onze school biedt een veilige en vertrouwde omgeving waar uw kind leert en ontwikkelt op een plezierige manier. Zo kan uw kind zich voorbereiden om in de toekomst volwaardig te participeren in de samenleving. We dagen uw kind uit om mee te denken, mee te beslissen en in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling en voor die van anderen.
Het team blijft ruimte bieden aan ontwikkeling door adaptief onderwijs. Dit doen we aan de hand van de volgende merkwaarden:
Sfeer, Respect, Vertrouwen, Samenwerken en Werken op niveau.

U als ouders neemt hierbij een belangrijke plaats in. We nodigen u dan ook graag uit om in gesprek te blijven met de leerkracht om zo het onderwijs te optimaliseren voor uw kind en voor anderen.

Van en met elkaar leren
Binnen ons onderwijs werken we in de onderbouw met combinatiegroepen. Zo kunnen leerlingen van en met elkaar leren.
Taal en wereldoriëntatie zijn geïntegreerd in Projecten waarmee kinderen aan de slag gaan. In de weekvieringen krijgen de kinderen de gelegenheid om zich te presenteren.
Om zelfstandige en moderne vormen van leren en communiceren te bevorderen, werken we veel met ICT-middelen.

Brede School
Brede School de Coppele, Basisschool de Coppele maakt onderdeel uit van Brede School de Coppele in de wijk Westend.
In het gebouw is naast Bs de Coppele is het Speciaal Basisonderwijs Mozaik gevestigd. Met deze school hebben we een nauwe samenwerking. Daarnaast is in het gebouw gevestigd Peuterspeelzaal de Coppele, ontmoetingscentrum de Coppele en een sportzaal. Met deze partners wordt vanuit de brede schoolgedachte samen opgetrokken. 

 
Meer info?
bel direct:
(013) 523 08 28

 

Logo De Coppele Nieuw

Basisschool De Coppele
Willem de Zwijgerlaan 59
5061 TB Oisterwijk
T: 013 - 523 08 28
E: info.decoppele@stgboom.nl
W: www.decoppele.nl