De kernwaarden in de dagelijkse praktijk
Stichting BOOM is de werkgever van ongeveer 170 leerkrachten. Al deze leerkrachten zijn fulltime of parttime werkzaam op een van de zes basisscholen of op de school voor speciaal basisonderwijs. Zij bepalen samen het gezicht van stichting BOOM; de meesten kennen elkaar, waardoor er onderling een grote betrokkenheid ontstaat. Dat kan binnen een kleinschalige organisatie, zoals de onze. Het uitvoerend bestuur streeft er als werkgever naar om de werkomstandigheden van iedere werknemer optimaal te behartigen, waardoor iedereen een resultaatgerichte bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de school en de kinderen; hierbij werken aan een verantwoord evenwicht.

 

De kernwaarden worden zichtbaar in het dagelijkse handelen van de directie en de medewerkers in contact met elkaar, de kinderen en de ouders.
Bij elk van onze kernwaarden geven we elementen aan, waarmee we willen laten zien, dat de kernwaarden ook geleefd worden.

Groei

 • wij zoeken actief naar nieuwe kennis en vaardigheden.
 • wij zorgen ervoor dat onze kennis op peil blijft
 • wij vertellen elkaar over ontwikkelingen en vernieuwingen
 • wij merken elkaars groei op en geven feedback

 

Passie

 • Onze passie is om te gaan met kinderen en hen te begeleiden tijdens het onderwijsleerproces
 • Onze passie is om onze doelen te realiseren
 • Onze passie is dat we trots zijn op ons werk
 • Onze passie is bijdragen aan een positieve werkcultuur
 • Onze passie is leerkrachten en kinderen te zien groeien en ontwikkelen.

 

Betrokkenheid

 • Wij staan open voor kinderen, collega's van onze scholen en van andere scholen
 • Wij zijn van betekenis voor elkaar
 • Wij zorgen voor een goede werkplanning en voorbereiding
 • Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de mensen om ons heen
 • Wij doen elk jaar voorstellen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren

 

Ambitie

 • Wij onderstrepen het belang van collegiale consultatie
 • Wij maken een succes van de brede samenwerking binnen de scholen
 • Wij ondersteunen elkaar om hoge resultaten te behalen
 • Wij spreken verbeteronderwerpen diepgaand door
 • Wij houden ons en elkaar aan de gemaakte afspraken

 

Resultaat

 • Wij analyseren de relatie tussen onze doelen en resultaten door een kritische bezinning
 • Wij delen met elkaar wat we zelf goed vinden en wat anderen goed vinden
 • Omdat de context van elke school anders is, zijn ook de resultaten anders.
 • Wij streven hoge resultaten en ambities na
 • Wij werken doelgericht aan onze ambities
 • Wij zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, als basis voor onze resultaten.

 

Home 1

 

Poster Boom Klein