Basisschool De Groene Parel

Het onderwijs binnen basisschool De Groene Parel richt zich in hoofdlijnen op het spelend en ontdekkend leren, waarbij het spelend leren in de groepen 1 t/m 4 centraal staat en het ontdekkend leren in groep 5 t/m 8.

Groep 1/2

De leerkracht creëert, binnen een rijke en uitdagende leeromgeving,  een onderwijsaanbod dat het spel van de kinderen stimuleert en de ruimte biedt om te mogen ervaren en ontdekken. Het leren vindt plaats binnen een betekenisvolle context en sluit aan bij de doelen vanuit het leerlingvolgsysteem.

Groep 3/4

Het spelend leren zien we in groep 3 en 4 terug in de aanvulling op het onderwijsaanbod. De doelen van de methodes zijn leidend voor het spelend leren in groep 3 /4. De leerkracht geeft kinderen de  ruimte om binnen een rijke leeromgeving, middels interactie, materialen, bewegend leren, visualisatie en handelend leren de lesstof spelenderwijs te verwerken.

Groep 5 t/m 8

Het ontdekkend leren komt hoofdzakelijk aan bod binnen de context van een thema of vanuit de methode, maar zien we ook terug in de omgeving van een school en in de rol van de leerkracht.
Bij het ontdekkend leren zijn de leerlingen actief bezig met hun leerproces. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren.

 

Missie en visie

Ga je mee naar een bijzondere plek? 
Een plek waar kinderen centraal staan. Waar ze zichzelf zijn, vol (zelf)vertrouwen. Vrij, onbevangen en met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld. Waar ze hun eigen talenten ontwikkelen, zelfkennis opdoen, zich voluit ontplooien. Waar ze leren door te ervaren en door te beleven. Waar kinderen voldoende uitdaging krijgen, geprikkeld en gestimuleerd worden. Waar ze fouten mogen maken en grenzen kunnen opzoeken. Waar kinderen zich gezien en gehoord voelen. Waar ze samen spelen en samen leren. Met respect voor zichzelf én voor anderen. In een warme, veilige, boeiende, natuurlijke en verbindende omgeving. Ga je mee... naar Basisschool De Groene Parel?

Missie = waar gaan we voor? 
Basisschool De Groene Parel heeft een missie: de komst van een mooie, duurzame omgeving voor kinderen van 0−13 jaar. Een plek waar het kind centraal staat en zich optimaal kan ontwikkelen als het gaat om persoonsvorming, socialisatie, burgerschap én kennis & vaardigheden.

Visie = waar staan we voor?
Op basisschool De Groene Parel bieden we een omgeving waar kinderen met plezier en zelfvertrouwen van en met elkaar leren en samen (op)groeien. Elk kind krijgt de ruimte om de eigen interesses en behoeften te volgen en talenten te ontplooien: een sterke basis voor het leven!

Onze visie bestaat uit vier kernwaarden: 

samen bieden we een veilige en betekenisvolle omgeving, waarbinnen elk kind eigenaar is van zijn of haar eigen ontdekkingsreis.

Samen

We groeien samen op, hebben aandacht voor elkaar en communiceren op een open manier. We zien en benutten elkaars kwaliteiten.

Veiligheid

Ik word gezien, mag mezelf zijn, de wereld om mij heen ontdekken, fouten maken en grenzen opzoeken. Wederzijds vertrouwen is de basis.

Betekenisvol

Ik leer door te ervaren en te beleven, mag nieuwsgierig zijn en vragen stellen. Ik word onvoorwaardelijk geaccepteerd.

Eigenaarschap

Ik mag er zijn, wij mogen er zijn. We zijn allemaal eigenaar van ons eigen ontwikkelingsproces en krijgen de ruimte om zelfkennis op te doen en onze eigen ‘ik’ te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 
Meer info?
2021 Logo GPbel direct:
(013) 523 06 68Basisschool de Groene Parel
Lavendel 1
5061 WB Oisterwijk
T: 013-5230668
E :  l.boers@stgboom.nl
W:  www.bsdegroeneparel.nl