De leraar als professional

Binnen Stichting BOOM werken met professionele leerkrachten. Samen werken de leraren in een professionele cultuur; dit is een cultuur, die de leerkrachten gezamenlijk vorm geven op basis van een gemeenschappelijke ambitie en visie. In deze cultuur leren de leerlingen, maar ook de leraren. Als er geleerd wordt, maken we ook fouten.

Professionals communiceren op een open manier met elkaar, niet alleen over hun fouten, maar ook over normen, waarden, emoties en de koers; zij kunnen vertrouwen op elkaars expertise, zij zijn in staat om autonoom te kunnen handelen, zij waarderen elkaar.

De leraar als professional kenmerkt zich door:

  • hij deelt kennis met anderen binnen en buiten de organisatie
  • hij ontwikkelt kennis voor zichzelf en de leerlingen
  • hij neemt en draagt verantwoordelijkheid, legt verantwoording af, zodat gewerkt wordt aan de gezamenlijke ambities
  • hij heeft plezier in zijn werk, wil voortdurend vernieuwen en verbeteren, zodat een optimaal rendement wordt bereikt.
  • hij gaat met respect met anderen om en laat zijn waardering merken.
  • hij richt zich op het behalen van hoge resultaten, uitstekende kwaliteit en de tevredenheid van de stakeholders (kinderen, ouders, collega’s, bestuur, schoolleiding)

Stichting BOOM stimuleert de professionele werkhouding van de medewerkers, o.a. door scholing te bevorderen.

Aan scholing gericht op de bekwaamheid van de leerkracht te verbeteren stellen we een aantal eisen.