Basisschool den Akker

Basisschool den Akker bestaat sinds 1980 en heeft een hecht team van 15 medewerkers, dat zich inzet voor ruim 160 leerlingen.

We werken volgens het coöperatief leermodel, dat de inspiratiebron is voor ons motto:
Het plezier van samen leren!
Leerlingen leren door samenwerken en zijn mede verantwoordelijk voor het eigen leren.

Kenmerken
De vijf belangrijkste kenmerken van ons onderwijs zijn:

  • coöperatief leren
  • zelfstandig werken
  • passend onderwijs
  • in ontwikkeling zijn
  • veilige school.

Het coöperatief leren concretiseert onze visie in de vier uitgangspunten van het GIPS-model: Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane actie. In onze omgang met de leerlingen staat structuur, duidelijkheid en openheid centraal.
Kinderen en volwassenen gaan op een gelijkwaardige en respectvolle wijze met elkaar om. Het is belangrijk dat iedereen een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen waarbij rekening wordt gehouden met verschillen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Samen
We willen dat de leerlingen zich betrokken voelen bij het onderwijs en hun eigen ontwikkeling. Daarom zorgen we ervoor dat ze zich op school veilig en in vrijheid kunnen ontwikkelen. Zo maken we ons onderwijs aantrekkelijk, leuk, maar vooral inhoudelijk sterk. We krijgen als school een doelgerichte en efficiënte organisatie. Hierbij is het ook belangrijk dat we de ouders betrekken en rekening houden met hun mening.
We stimuleren dit o.a. door de contacten met de MR en OR, maar ook enquêtes; samen met de ouders leveren we een wezenlijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

Stevig in de maatschappij
Als school zijn we een belangrijk onderdeel binnen de multiculturele maatschappij.
Daarom: We respecteren de levensbeschouwelijke overtuiging en culturele achtergrond van kinderen en leerkrachten. We willen midden in het leven van de leerlingen staan. We gaan bewust om met de verschillen tussen diverse culturen, onder andere door ruime aandacht te besteden aan actief burgerschap.

Klaar voor de volgende stap
We willen de kinderen optimaal voorbereiden op het vervolgonderwijs. We zorgen ervoor dat de studievaardigheden, kennis en sociale vaardigheden van de leerlingen optimaal zijn. We bieden naast de reguliere leermethoden diverse workshops aan, maar ook Spaanse les en verkeerseducatie (BVL). We willen handelen vanuit de (zorg)behoeften van de kinderen.
Als school profileren we ons binnen de wijk als brede school. Om dit te realiseren, werken we intensief samen met de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. 
Meer info?
bel direct:
(013) 523 06 68


Logo Den Akker Nieuw

Basisschool den Akker
Lavendel 3
5061 WB Oisterwijk
T: 013-5230668
E :  info.denakker@stgboom.nl
W:  www.denakker.nl