Basisschool De Molenhoek
Basisschool de Molenhoek bestaat sinds 1989 en heeft een ambitieus team van 18 mensen. Wij werken in een goede sfeer samen en zijn erg betrokken bij het leerproces van de ongeveer 225 leerlingen. We werken vanuit een katholieke traditie waarbij respect voor de ander, het andere en jezelf centraal staan in ons dagelijkspedagogisch handelen. Daarbij is elk kinduniek. Onze missie is dan ook: De school waar jij ertoe doet!

We houden rekening met de interesses en het niveau van uw kind. Hierbij zijn de kenmerken zelfstandigheid en samenwerken belangrijk. Uw kind wordt positief, stimulerend en uitdagend op het eigen niveau benaderd. Een goede, rustige werksfeer waarin veel wordt samengewerkt vinden we belangrijk. Zo ontwikkelen kinderen zich samen met anderen. Dit heeft weer een positief effect op het leerproces.

Samenwerken
We zijn een kleine school. Ons schoolgebouw is schoon en goed onderhouden, waardoor we binnen het schoolconcept en met het gemoti-veerde team een prettige leeromgeving en een professionele zorgstructuur kunnen bieden. Uw kind en u als ouders zijn hierbij serieuze partners. Samen werken we aan de ontwikke-ling van uw kind. Een open communicatie is voor ons belangrijk. Zo bereiken we een prettige sfeer en goede resultaten voor onze leerlingen.

 

Ontwikkeling

Het onderwijsconcept blijven we uitwerken en verdiepen. Al onze methodes zijn dekkend voor de kerndoelen en er kan op verschillende niveaus mee gewerkt worden. De middelen die hiervoor nodig zijn, besteden we op een effectieve manier.

 

Wijknetwerk de Pannenschuur
Als school nemen we deel aan het wijknetwerk de Pannenschuur. We maken gebruik van de kwaliteiten van anderen om zo onze doelen te bereiken. Zij krijgen uiteraard ook de gelegenheid om van onze expertise en organisatie gebruik te maken. Zo creëren we optimale kansen voor de toekomst.

 
Meer info?
bel direct:
(013) 523 43 46


Molenhoek

Basisschool de Molenhoek
Postelein 2
5063 EA Oisterwijk
T: 013-5234346
E: info.demolenhoek@stgboom.nl
W: www.bsdemolenhoek.nl