Kinderen naar de basisschool

♦  Zonder kinderen, geen basisschool
Dagelijks gaan in Nederland kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar naar de basisschool. De basisscholen zijn (meestal) gebouwd in de wijken, waar (veel) mensen wonen. De basisschool is een veilige plaats voor de kinderen en is daarmee ook thuisnabij. Als de ouders een school gaan kiezen, bezoeken ze meestal meerdere scholen om na te gaan of de school past bij hun kind, bij hun opvattingen en levenswijze.

 

♦  Een basisschool kiezen
De ouders bepalen zelf bij welke basisschool zij hun kind inschrijven. In de gids Basisonderwijs (zie www. Rijksoverheid.nl) zijn tips voor het kiezen van een basisschool opgenomen. Het is belangrijk dat u uw kind tijdig aanmeldt bij een basisschool, meestal tussen het derde en vierde levensjaar.

 

♦  Kennismakingsperiode basisschool
Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag een kind vast een paar (halve) dagen naar school om te wennen. De ouders maken hierover afspraken op de school van hun keuze.

 

♦  Kind aanmelden bij de basisschool
De meeste ouders melden hun kind aan bij de basisschool voordat het 4 jaar wordt. Vooraf kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. De schoolgids vindt u eventueel op de website van de school. Daarna vullen de ouders een aanmeldingsformulier in.  Binnen een periode van 10 weken beslist de school over toelating. Tevens vraagt de school een kopie van een identiteitsbewijs of geboortebewijs.

Als een kind van een andere basisschool komt, moet ook een bewijs van uitschrijving worden overlegd. Meestal stuurt de basisschool dit naar de ontvangende school. Als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat, stuurt de basisschool een bewijs van uitschrijving naar de gekozen school voor Voortgezet Onderwijs. Ook de gemeente Oisterwijk ontvangt een kopie van het bewijs van inschrijving en/of uitschrijving van elk kind.

 

♦  Leerplicht
Een kind mag naar school als het vier jaar is geworden. De leerplicht geldt vanaf vijf jaar. Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Op deze website (leerplicht.net) vindt u meer informatie over de Leerplichtwet en hoe deze wordt toegepast.

 

 

 Poster Boom Klein