Ton van Houtert

 

Als vader van twee kinderen raakte ik een aantal jaar geleden vanuit de MR van de basisschool betrokken bij het fusieproces van de toenmalig basisscholen de Zwaluw en Merlijn. Daarbij raakte ik ook steeds meer geïnteresseerd in de rol en de mogelijkheden van een bestuur en juist in die periode waren er een aantal vacatures voor stichting BOOM.

Daarnaast ben ik een onderwijsman in hart en nieren. Nadat ik 18 jaar voor de klas heb gestaan op een basisschool in Tilburg, ben ik nu al weer een aantal jaar als docent op Fontys PABO Tilburg nauw betrokken bij het onderwijs in de regio. En dat onderwijs is volop in beweging en vraagt ook steeds meer van de docent en de directies. Samen er voor zorgen dat er het beste onderwijs voor de kinderen kan worden verzorgd is de uitdaging die ik zie in mijn rol als bestuurslid voor stichting BOOM.
Binnen dat bestuur is mijn aandachtsgebied Weer Samen Naar School (WSNS), waarin we proberen om samen met alle andere scholen in Oisterwijk en Moergestel het optimale onderwijs voor onze (zorg)kinderen te realiseren.

Ton vd Houtert