Mandy Hundertmark

 

Mijn naam is Mandy Hundertmark en sinds december 2020 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van Stichting BOOM. Graag stel ik me aan u voor.

 

Het feit dat Stichting BOOM zich profileert als een omgeving waarin leerlingen vanuit hun intrinsieke motivatie tot bloei kunnen komen en worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zich in een plezierige en leerrijke omgeving te ontwikkelen, komt nauw overeen met mijn visie op organisaties en de wijze waarop ik de afgelopen jaren mijn professie heb uitgedragen. Deze visie is voor mij een belangrijke drijfveer om zitting te nemen in de Raad van Toezicht. Als ouder van een dochter van 17 jaar heb ik mogen ervaren hoe belangrijk de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving zijn voor de motivatie en de betrokkenheid van de leerling en zijn/haar prestaties. Wat mij daarnaast aanspreekt is dat Stichting BOOM werkt als een netwerkorganisatie en vanuit deze benadering met haar omgeving in contact is en dit ook als zodanig in haar koersplan heeft opgenomen. Gezien de steeds sneller veranderende omgeving is dit essentieel. Op deze manier is het onderwijs in staat haar manier van onderwijzen continue af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen die van directe invloed zijn op het onderwijs, haar medewerkers en leerlingen.

 

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als HR directeur waar ik naast de HR strategie, als directielid, medeverantwoordelijk was voor de organisatiestrategie, de koers en professionalisering van diverse organisaties. Mijn profiel zou ik willen omschrijven als energiek, daadkrachtig, innovatief, verbindend en “scherp” in denken en zien. Dit alles gaat gepaard met een gezonde dosis humor.

 

Daarnaast geloof ik in een leven lang leren. Het mezelf mogen blijven ontwikkelen is voor mij persoonlijk een groot goed en staat daarom niet alleen beroepsmatig centraal in mijn leven. Ontwikkeling is voor mij meer dan alleen een opleiding volgen. Voor mij betekent dit dat ik voortdurend manieren zoek die kunnen bijdragen aan mijn ontwikkeling. Enerzijds door de zakelijke kansen die ik krijg zo goed mogelijk te benutten en anderzijds door mezelf buiten mijn comfortzone te begeven. Vanuitdeze zienswijze zal ik mijn rol binnen de Raad van Toezicht binnen Stichting BOOM invulling geven.

 

Anyone who stops learning is old, whether twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing you can do is keep your mind young (Mark Twain).

Mandy