Continu Verbeteren en Stg. BOOM

Binnen Stg. BOOM is dit proces gestart met de scholing van een of twee ambassadeurs per school door Marijke Broer van Klasse.Pro. Op die manier heeft elke school zich een beeld kunnen vormen van deze aanpak. Tijdens de centrale studiedag van 2011 hebben de ambassadeurs alle leerkrachten nader laten kennis maken met een aantal elementen van Continu Verbeteren. Het proces is vanaf dat moment gestart; hierna hebben de ambassadeurs de vervolgopleiding gevolgd en kan CV binnen alle scholen verder vorm gegeven worden. Om de ambassadeurs en andere betrokkenen verder te inspireren heeft de stichting in november 2014 een Masterclass georganiseerd, die verzorgd is door de grondlegger van CV, Jay Marino.
De acht elementen van Continu Verbeteren zijn:

  • het opstellen van groepsafspraken met de leerlingen
  • het formuleren van een missie met de groep
  • het werken met een databord
  • het formuleren van doelen voor de leerling en voor de groep
  • het werken met leerlingportfolio's
  • leerlingen leiden het oudergesprek
  • leerlingen leiden een groepsvergadering
  • het doorlopen van de kwaliteitscirkel (PDSA) en het hanteren van kwaliteitsinstrumenten.

 

Naar: Hoofdpagina Continu Verbeteren
Naar: Professionele Leergemeenschap

 

 

 

 

PLG3

De uitwerking van de negen elementen van Continue Verbeteren vind je op:

 PLG4