Continu Verbeteren

Sinds 2011 geven we binnen de scholen van Stg. BOOM vorm aan Continu verbeteren.

Wat is Continu Verbeteren? Continu verbeteren gaat uit van de vergroting van de betrokkenheid van de leerlingen bij het leerproces. Leerlingen worden (meer) eigenaar van hun eigen leren en ontwikkeling. Als we vinden dat de leerlingen goede resultaten moeten bereiken, dan is het wezenlijk dat de leerlingen kennis hebben van het doel en de manier waarop dit bereikt gaat worden.
Bij de continu verbeteren is de leerling actief betrokken bij het vaststellen van de missie van de groep, de gedragsregels,  de leerdoelen van de groep en die van ieder kind persoonlijk. In de gesprekken met de leerlingen staan de volgende vragen centraal:

  • Wat verwachten we van je  (doelen)?
  • Hoe kunnen we in de groep zo samenwerken, dat de doelen op een effectieve manier bereikt worden?
  • Wat wil je zelf leren en hoe ga je dit bereiken?
  • Wat verwacht je van je ouders en van je leerkracht?

 

Jay Marino heeft het concept van Continu Verbeteren (Continuous Improvement) vorm gegeven. Het doel van deze aanpak is een ‘highly effective school’ te worden. Marino onderscheidt negen essentiële elementen die betrekking en invloed hebben op verschillende aspecten van het onderwijs.
In een ‘zeer effectieve school’ is er veel vertrouwen in leerlingen. De leerkrachten vertrouwen erop dat leerlingen kunnen leren. Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Ze stellen hun eigen doelen vast, zijn de gespreksleiders tijdens hun eigen ‘tienminutengesprekken’ en beleggen groepsvergaderingen met elkaar. Ook zelfevaluatiedossiers (portfolio’s), waarin leerlingen hun eigen resultaten bijhouden, passen hierbij.

 

Lees verder:

Naar: Continu Verbeteren en Stg. BOOM
Naar: Professionele Leergemeenschap 

 

Klik op onderstaand plaatje voor een film over CV

CV 1

  Marino

Jay Marino

 CV 2