Het uitvoerend bestuur

Sinds 01 augustus 2011 kennen we binnen Stichting BOOM twee vormen van bestuur. Het Algemeen bestuur en het uitvoerend bestuur. De meeste besluiten worden door de uitvoerend bestuurder genomen. In enkele gevallen geeft het Algemeen Bestuur toestemming.


♦  Besturen
Het Algemeen Bestuur heeft een toezichthoudende rol. Beslissingen nemen ze uitsluitend over enkele majeure onderwerpen, zij richten zich op de grote lijnen.
Binnen het algemeen bestuur is er sprake van een voorzitter en een vice-voorzitter. Tussen het Algemeen Bestuur en Uitvoerend Bestuur is een stevige basis van vertrouwen. De uitvoerend bestuurder kan gebruik blijven maken van de expertise die er in Algemeen Bestuur aanwezig is. Iemand typeerde de rolverschillen als: het algemeen bestuur zit 'met haar armen om de stichting heen, in plaats van erin'.

 

♦  Taken van de Uitvoerend bestuurder
De uitvoerend bestuurder, dhr. J. Zeeuwen, is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken. De uitvoerend bestuurder heeft een groot scala aan activiteiten, zoals
•    Gesprekspartner zijn voor de directies van de scholen
•    Vormgever en uitvoerder van het strategisch beleid
•    Het vaststellen van de begrotingen, het bewaken van de inkomsten en uitgaven
•    Het voorzitten van de directievergaderingen (Directie Advies Raad)
•    Het zorgen voor de afstemming tussen de scholen
•    Het aansturen van de gehele organisatie
•    Het mede-realiseren van de nieuwbouwprojecten
•    Het zorgen voor en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs in het belang van het kind
•    Het verrichten van ondersteunende diensten voor de diverse geledingen binnen de stichting, zoals adviseur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

♦  Jeroen Zeeuwen

Sinds 01 februari 2015 ben ik voor Stichting BOOM de nieuwe uitvoerend bestuurder. Ik neem deze functie over van Ton Bressers. Een eervolle uitdaging waar ik met veel enthousiasme invulling aan ga geven.

Mijn naam is Jeroen Zeeuwen.  Als kind groeide ik op in Oisterwijk. Zo ging ik naar kleuterschool De Zwaluw, die later opging in basisschool de Tovervogel. 
Met een paar mooie voorbeelden in het onderwijs dat ik als kind volgde, wilde ik zelf ook het onderwijs in. Na tien jaar als vernieuwende leerkracht alle groepen doorlopen te hebben, wilde ik me breder inzetten en me niet beperken tot leerkracht van mijn eigen groep. Zo begon ik me te richten op (boven)schoolse aspecten van het onderwijs en maakte ik de stap naar een directiefunctie. Vanuit die ervaring, het participeren in diverse bovenschoolse werkgroepen en netwerken en na het succesvol afronden van mijn MBA-opleiding, groeide bij mij de behoefte aan een nieuwe context met bovenschoolse verantwoordelijkheden.

Nu ik begonnen ben, voel ik een aangename wederzijdse klik. Mijn enthousiasme om deze functie bij BOOM te gaan, werd alleen maar groter. Ik ben blij dat BOOM voor mij heeft gekozen en dat we samen vertrouwen hebben in een prettige samenwerking en een mooie toekomst.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Zeeuwen

Foto Jeroen 11 2015
Jeroen Zeeuwen
Uitvoerend bestuurder

secretariële  ondersteuning