Organisatie van Stichting BOOM

We hebben een duidelijke en overzichtelijke organisatiestructuur. Deze zorgt ervoor dat onze organisatie zijn doelen kan bereiken.  Op deze pagina’s schetsen we hiervan een beeld; aan de orde komen o.a. het bestuur, de uitvoerend bestuurder, de directies, de taakverdeling en bevoegdheden.

Het onderstaande organogram geeft een globaal beeld van onze organisatie.

Communicatieboom

 

 Links binnen organisatie:


organisatie